Projekty

Firma „ZISGAZ” istnieje od 1989 r. Powstała poprzez połączenie dwóch zakładów rzemieślniczych, oferujących usługi w zakresie montażu i napraw instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania. W latach 1989 – 2002 firma funkcjonowała jako „ZISGAZ’ S.C. Jan Janicki, Krzysztof Szczesik.

Obecnie przedsiębiorstwo ma status prawny osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jego właścicielem jest Krzysztof Szczesik. Firma „ZISGAZ” specjalizuje się w budowie sieci gazowych. Usługi świadczone przez firmę przeznaczone są dla dwóch rodzajów odbiorców. Pierwszy stanowi Polska Spółka Gazownictwa, która na mocy prawa energetycznego zarządza sieciami gazowymi a co za tym idzie jest głównym na naszym rynku inwestorem budującym sieci gazowe Drugą grupą są firmy oraz instytucje, które odpowiadają za infrastrukturę i w ramach budowy czy remontów dróg i ulic muszą przebudować istniejące sieci.

Obszarem działalności przedsiębiorstwa jest terytorium Polski, w szczególności województwo kujawsko – pomorskie. Świadczenie w/w usług umożliwia odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona kadra pracownicza oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta, „ZISGAZ” uzyskała uprawnienia do wytwarzania, naprawy i modernizacji rurociągów przesyłowych i technologicznych poparte Decyzję Urzędu Dozoru Technicznego oraz wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2000. System ten określa wymagania dla organizacji, która chce wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i zgodnych z obowiązującymi przepisami, a także do zwiększania zadowolenia klienta.
Oferta firmy charakteryzuje się przede wszystkim niezawodnością i terminowością wykonywanych usług. Jednakże branża w której firma funkcjonuje, wymaga ciągłego podejmowania działań inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z unowocześnieniem wykorzystywanego sprzętu i stosowanych nowych technologii.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu inwestorów Firma zakupiła w roku 2009 maszynę do przewiertów sterowanych Vermeer D7x11. Inwestycja ta została sfinansowana w połowie ze środków własnych a w połowie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.2.2 Zastosowanie tego typu sprzętu wzmocniło konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi, polegającej na bezwykopowym wykonaniu rurociągów metodą przecisku sterowanego pod nawierzchniami ulic.